Referat fra bestyrelsesmøde i Ry Sejlklub den 30 maj 2017

Deltagere: Egon, Henning, Anders, Carsten, Jacob Referent, Niels Copeland

Klub udstyr:
Alle medlemmer både sejlere og vinterbadere kan benytte klubbens fælles udstyr:
• SUP Stand Up Paddle, 3 stk. Er I klubhuset.
• Kanoer 2 røde en aluminium kano.
• Sit on top kajak, 1 stk. to personers og 1 stk. en persons, Niels har 1 stk en persons du kan låne ved forespørgsel
• Kajak bred model hvid (der er ry sejlklub mærkat på)
• Rugen Jolle, God træningsjolle for voksne
• Våddragte forskellige størrelser og redningsveste hænger i sejlrummet.
Niels laver kalender for reservation der sættes op i klublokalet. Al benyttelse skal sættes i kalenderen.
Ved al aktivitet på vandet bæres redningsvest.
Foto tages af placering så udstyr altid sættes på plads. På den lukkede facebook gruppe ry sejlklub er lavet opslag med billeder.

Sejlsikkert
Sejlsikkert ambassadør søges.

Åbent Hus
Åbent hus arrangement den 3 juni program og forberedelse blev gennemgået.

Datoer
Hygge arbejdsdag i klubben
• lørdag den 5 august med grill.
Dato for kommende møder i bestyrelsen
• Tirsdag den 27 juni kl. 19.30
• Tirsdag den 1 august kl. 19.30
• Tirsdag den 12 september kl. 19.30
Både op
• Både op den 21 eller 28 oktober. Egon kontakter Emil for spørge hvilken dag han kan.

Der er lukket for kommentarer.