Referat fra bestyrelsesmøde den 12 september 2017

Deltagere: Egon, Carsten, Jakob, Palle, Referent, Niels Copeland

 

Hyggedag & arbejdsdag

 • Grødeskæring i havnen, godt arbejde. Med le i havnen
 • Mange opgaver blev udført
 • Rigtig god hygge med dejlig frokost til deltagerne

Onsdags sejlads

 • De fleste onsdage har der været sejlads. Det fortsætter.

TV2 østjyllands indslag

 • Kanon flot indslag. Ry sejlklub har fået stor anerkendelse fra Dansk Sejlunion ”sejlads træning der tager højde for de unges interesse”

Model sejlklubben viste fint deres små sejlbåde på Knudsø

 • 13 august og den 9 september

Sørøvertur – Flot deltagelse

 • 29 deltagere

Mulvarper er gået i fælden

 • 2 er gået i fælden. Stor vildt jægeren Carsten Svarre har haft en fantastisk god jagt.

SUP boards

 • Benyttes af medlemmerne. Husk alle medlemmer har denne mulighed.

Registrering af både i søerne

 • Kommunen er i gang med kampagne for at alle både i søerne bliver registreret.

Økonomi – Passende tilstand

 • Broerne er i meget ringe stand. Dette gør at vi skal afse en del midler til dette i 2018.
 • Opkrævning sendes til alle vinterbadere

 

Datoer

 • 24 oktober tirsdag kl. 19.30 bestyrelsesmøde.
 • 25 oktober onsdag kl. 15 Klargøre at både skal tages op.
 • Bådstativer sættes på plads
 • Inden da bedes alle bådejere finde rydde op omkring deres bådstativer.

28 oktober Både op og broer på plads

NB: Referent Niels Copeland.

Der er lukket for kommentarer.