Giro og konto

Giro 084 4527 – anfør samme navn og adresse som på den indmeldingsblanket du også skal udfylde, før du indbetaler.

Danske Bank Ry, reg: 3679 konto: 472 04 07790 – anfør samme navn og adresse som på den indmeldingsblanket du skal udfylde, før du indbetaler.