Velkommen

Ry Sejlklub byder hermed velkommen til alle klubbens medlemmer

Først og fremmest ligger det os meget på sinde at fortælle dig, at Ry Sejlklub skal opfattes som én klub. Vi har mange forskellige aktiviteter så som optimistsejlads, jollesejlads, private kølbåde i havn og på land og vinterbadere. Vi har faktisk også folk der ror kano og  kajak, omend de ikke har deres egen gruppe.

Medlemskab er helårligt og kontingent betales 1. maj for sejlere og roere og 1. november for vinterbadere. Der skelnes mellem junior- og seniormedlemmer og familiemedlemskab i kontingent. Alle har de samme muligheder, rettigheder og pligter. Du bedes selv orientere dig på nettet vedrørende de muligheder for kontingentbetaling. Se også link til indmeldingsblanket.  Da vi gerne vil bevare Ry Sejlklub som en klub, hvor kontingentet er rimeligt, er det vigtigt, at du som medlem føler en forpligtigelse til at være med til at tage din tørn, når der f.eks. skal gøres rent, ryddes op, slåes græsplæne, klippes hegn og andet vedligeholdelsesarbejde.

Fællesskab Af samme grund er det vigtigt, at du som medlem er interesseret og deltager i nogle af klubbens arrangementer, såvel de festlige som de mere forpligtende. Det er også vigtigt, at du udviser god klubånd ved at hilse på de andre medlemmer, når du er i klubben, så både du og andre altid føler sig velkomne.

Ingen motorbåde i klubben
Skanderborg Kommune ejer det areal som Ry Sejlklub råder over. Ifølge den lejeaftale, som vi har indgået, må der ikke være motorbåde i havnen. Bådene i Ry Sejlklub skal drives ved mast og sejl, men må have en hjælpemotor. Overtrædelse vil medføre bortvisning

Fælles Sejleraften
Hver torsdag aften fra april – oktober træner optimister samt snipe og flipper joller fra klokken 17.00 – 19.00. Her er alle sejlere meget velkomne til at sejle med ud på søen. Sejlklubbens følgebåd er altid med på sejladserne, så alle kan komme hjem igen, hvis vinden løjer af. Derudover er det selvfølgelig dejligt med en båd i nærheden, hvis noget går galt. Aftenen er en mulighed for alle sejlere til at træffe andre. Forældre til børn, der sejler optimist og andre joller, har denne aften mulighed for at sejle en tur i vores Rügen Jolle, Som regel er vejret så stille, at alle og enhver kan sejle en tur uden ret meget forudgående viden. Efter sejladsen er der tradition for aftensmad til alle, for sejlerne er utroligt sultne på dette tidspunkt. Det er hyggeligt og velsmagende, og så behøver man ikke at skynde sig hjem for at lave mad. Mød op og deltag, du vil ikke fortryde det.

Sørøvertur Er for alle der har lyst til sjove hyggelige timer sammen på søen. Det er for alle som har en sejlbåd, kano, kajak eller optimist jolle med andre ord bare noget, der kan sejle på søen. Der bliver udkæmpet drabelige søslag mod sørøvere med kanonkugler. Din båd vil dog ikke lide fysisk skade, men kugler skal der til. Det varer en dag eller to med overnatning på en øde ø. Se billederne i sejlklubben fra sidste sørøvertur. Der bliver med garanti sjovt. Vi ses.

Optimister  Vi har flere forskellige joller typer,  som optimisterne øver sig i hver torsdag aften fra april til oktober. Optimisterne er i alderen fra ca. 8 år til ca. 15 år. Alle lærer at sejle i en optimist jolle og kan herefter styre ”skibet” efter vind og strøm på en sikker måde. Det er sjovt at kunne styre sit eget skib, og vi hjælper hinanden på en god måde, så alle får lært at sejle. Vort motto: At sejle er sjovt – Kom og vær med. 

Både og broer op i oktober.
Broer og de fleste både lægges på land. . Vinterbaderne overtager rengøringen af klubhuset.

Fællesfaciliteter
Klubbens fælleslokale vender ud til en ufattelig smuk, vidunderlig og til alle tider omskiftelig udsigt. I køkkenet har vi komfur, kogekedel, kaffemaskine, ovn, opvaskemaskine og diverse service. Du kan medbringe din egen kaffe eller te og brygge din favorit  eller lave dig en kop af klubbens den bedste. Mælk og lignende kan opbevares i køleskabet

Omklædningsrum
Som ordet siger, er det et rum til omklædning og IKKE til opbevaring af diverse badekåber, håndklæder og tøfler. Medbring rene vaskede håndklæder til brug i saunaen og tag med hjem igen. Vi er mange i klubben, og der er ikke plads til opbevaring. Sure kåber lugter! Sure badesko lugter endnu mere og smides derfor ud i bådrummet

Rengøring af klubhus
Sejlere forestår rengøring af klubhuset i sejlersæsonen fra april til oktober. Fra oktober til april gør vinterbaderne rent. Der startes med en fællesrengøring i sidste uge af oktober. Derudover vil der blive gjort rent tre gange om måneden. Formanden for vinterbaderne laver en rengøringsliste, som ophænges på saunadøren .Der skal rengøres i sauna, omklædningsrum , badeværelse  og opholdsrum . Manual hænger på døren. Rengøringsmidler står i køkkenskabet til højre for vasken, og der forefindes mopper.  Læg badeværelsets håndklæder og klude i vasketøjskurven, som formanden tager med hjem og vasker. I øvrigt henvises der til orientering for vinterbadere på sejlklubbens hjemmeside.

Arbejdsdage i klubben
Ca. to gange årligt arrangeres arbejdsdag i klubben med forefaldende arbejde. Meld dig under fanerne, når der er arbejdsdag i klubben. Opgaverne består f.eks. i at luge ukrudt, indsamle nedblæste grene, samle papir og lignende op, samt maling og vedligehold. Selvom du synes, at du har 5 tommelfingre, kan klubben bruge dig. Du kan evt. lave mad og kaffe til dem, som arbejder ude. Arbejdsopgaver, der kræver egentlig faglig kunnen,  udføres af fagfolk.

Opvarmning
Alle døre inde i huset skal altid stå åbne, når klubben forlades, så den varme luft  fra varmepumpen  kan trække frit rundt i alle rum. Kun døren ud til sejlrummet skal være lukket. Hoveddøren skal selvfølgelig også smækkes, når du går. Koden får du af formanden.

Venlig hilsen, Bestyrelsen i Ry Sejlklub