Generalforsamling mandag den 25. marts 2019.  kl. 19.00    

 Dagsorden ifgl. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Bestyrelsens  beretning ved Egon Larsen, suppleret af bestyrelsen
 1. Forelæggelse af regnskab  V. / Palle Almvig – Til godkendelse,
 1. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent. V./Palle Almvig, suppleret af den øvrige bestyrelse.  Til godkendelse
 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.Valg i henhold til vedtægterne

 • Egon Larsen,                   på valg.
 • Niels Copeland                ikke på valg.
 • Anders Hedegaard          ikke på valg.
 • Claus Langergaard          ikke på valg.
 • Palle Almvig.                    på valg
 • Henning Nielsen,             på valg
 • Carsten Svarre,               på valg
 1. Suppleanter                                                                                                          Første suppleant.       Peter Hinge                                                                                                                                      Anden suppleant.       Lene Andersen.    –   Vinterbader klub.
 1.    Kritiske revisorer    Jørgen Andersen

revisor suppleant      Jens tange                                                                                                                                                      

 1. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden   senest søndag den 17. marts 2019

svend.egon@larsen.mail.dk   Ringvej 39, Alling 8680 Ry.

Sejlklubben serverer en forfriskning og lidt mundgodt.

På bestyrelsens vegne, Egon Larsen.

Husk: Fælles arbejdsdag og båd i vandet lørdag den 13. april

 

 

Der er lukket for kommentarer.