Referat Ry sejlklub Generalforsamling den 21. marts kl. 19.00

Billag:

Budget 2018

Årsregnskab 2017 RY SEJLKLUB


 1. Valg af dirigent: Poul Dixen valg. Valg af referent, Niels Copeland
 2. Bestyrelsens beretning ved Egon Larsen.

Årsberetning for Ry sejlklub 2017 – 2018. Konstituering efter sidste års generalforsamling.  Samme bestyrelse, med samme poster.

Sejleråret starter for alvor med isætning af både og fællesarbejde. Mange aktiviteter blev startet op. Ny terrasse rundt om huset.  Hybenskråning blev fældet og alle muldvarpeskud blev jævnet. Terrassen blev færdiggjort løbende af ihærdige medlemmer.

Nyanskaffelser. –  Stand up paddle boards med tilhørende dragter og div udstyr.  –  Nyere optimistjolle, købt brugt til fordelagtig pris.  –  terrassemøbler. Flotte bordbænkesæt som Egon selv har lavet.

Jacob Copeland har ryddet op i depot og indrettet trailer, så der er rimelig orden på div. Udstyr.

Pinsen:  Åbent hus i sejlklubben / Ry outdoor. Der var god opbakning bag arrangementet og der kom. Ca. 200 gæster i løbet af dagen, men det har ikke givet nye medlemmer af klubben. Vi var rimelig tilfredse med dagens afvikling, Plads til udvikling og forbedringer hvis vi skal deltage en anden gang. Ry outdoor har valgt at afholde festivalen i Pinsen igen i år, hvilket giver problemer med at vi kan deltage, pga. faste traditioner i andre sammenhænge. Ingen fra klubbens bestyrelse har mulighed for at være med. Evt. planer om at afholde åbent hus senere.

Lørdag den 12. august. Hyggedag i sejlklubben. Formiddagen gik med praktiske opgaver. –  Vinduer blev vasket, – Oprydning i skuffer og skabe, – grødehøst i havnebassin mm. Eftermiddags sejlads og grillaften blev aflyst pga. silende regn.

Vedr. grødebevoksning, bliver der indkaldt til et møde, da det er et voksende problem mange steder. – Belysning af problemets omfang, fælles indsats mm.

Årets sørøvertur med ca. 30 deltagere blev afviklet med stor succes og masser af sjove oplevelser.

Onsdags sejlads for kølbåde har haft pæn opbakning og det er en aktivitet der gerne må udbygges.

Igen i år har der været voksne drenge nede og lege med Modelbåds sejlads. Ikke helt så mange deltagere som forrige år.

Og igen i år har der været udlån af klubhus til overnatning af gæve robådssejlere. Skanderborg – Randers.

TV 2 Østjylland var på besøg og lavede et flot indslag til TV2 Østjylland

Ry sejlklub fik oprettet sin fb. Gruppe. Bruges kun sparsomt, med opfordring til at den benyttes lidt mere.  —  Sjove oplevelser, nyttige oplysninger, billeder mm.

Registrering af både i Gudenå systemet. –  GUDSAM har foretaget opsøgende kontrol de steder hvor der har været uregelmæssigheder med u – indregistrede både.  Repræsentant for Skanderborg kommune og politi har været på besøg. Der er efterfølgende kommet styr på vores registreringer. Det er bådejernes ansvar at registrering er på plads. Der går nogle gange kludder i systemet ved ejerskifte.

Persondata forordningen. – Nye EU regler, pr. 1. maj, kræver at alle foreninger og virksomheder udformer en privatlivspolitik.  Alle medlemmer skal orienteres om at de står opført i vores medlemsregister.  Dette vil ske via klubbens hjemmeside.

Parkeringsforhold ved sejlklubben. –  Efter de gamle træbomme langs vejen er fjernet, er folk begyndt at parkere i rabatten og ud for naboens indkørsel, hvilket giver anledning til problemer med tilkørsel.  Vi har via fb. Mm. opfordret til at parkere på den offentlige parkeringsplads. Og i særdeleshed undgå at parkere ud for Pouls indkørsel.  – Mere om det senere.

Ny låsekode. –  Der har været meldinger om at klubben benyttes af personer der ikke er medlem af Ry sejlklub. Dette har ført til en beslutning om at låsekoden laves om.  Låsesmeden er bestilt til at udføre opgaven. I første omgang forbliver det samme kode, indtil vi finder et passende tidspunkt at ændre koden.

Registrering i CVR- register. Og adgang til vigtige funktioner i netbank.   Palle kæmper en sej kamp med de pågældende instanser for at få tingene til at falde på plads.

Sejlerbladet udgår som magasin. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne tilmelder sig nyhedsbrev på unionens hjemmeside. Der er tre muligheder.

Tak til klubbens medlemmer og i særdeleshed tak til bestyrelsen for aktiv indsats med masser af frivilligt arbejde.

Godkendt beretning med ekstra tillæg fra forsamlingen.

 • Havnemester og frue gør en meget stor indsats ved sammenkomst i klubben, Ros
 • Vi er glade for Lene’s indsat så der er god kontakt for vinterbaderne. Ros
 1. Forelæggelse af regnskab, V Palle Almvig. Til godkendelse. Vedlagt. Godkendt.
 2. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
  • Kontingent foreslås uændret. Godkendt.
 3. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  • Bestyrelsen ønsker korrektion i vedtægter, da der står noget om år 2000. Det er vi jo langt forbi. Enighed blandt de fremmødte, at det ingen praktisk betydning har, at rette teksten til.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

 

 • Egon Larsen, på valg, Genvalgt med bifald
 • Niels Copeland, på valg, Genvalgt med bifald
 • Jørgen Andersen, på valg, Claus Langergaard, valgt med bifald.
 • Jacob Lytzen, på valg, Anders Hedegaard valgt med bifald
 • Palle Almvig, ikke på valg.
 • Henning Nielsen, ikke på valg
 • Carsten Svarre, ikke på valg
 1. Suppleanter
  • Første suppleant, Peter Hinge
  • Anden Suppleant, Lene Andersen
 2. Kritisk revisor, Jørgen Andersen,
  • Revisor suppleant, Jens Tange

Tak til Jørgen Andersen og Jacob Lytzen for deltagelse i bestyrelsen gennem flere år.

 1. Eventuelt forsat:
  • HUSK sejlerbladet kommer ikke med post længere. Se det sidste sejlerblad.
  • Egon: Ide kan vi få flere til at komme til generalforsamling. Kan vi lave det mere hyggeligt for. Den nye bestyrelse bedes arbejde mere med ideen.
  • Nu bør der ske noget med p-plads. Hvad kan vi gøre. Bestyrelsen arbejder videre med forslag.
  • Oprydning: Opmærksomhed på oprydning omkring klubhuset.
  • Store joller og både skal tage deres master af om efteråret. Der har været eksempler på at wayfair joller er væltet under efterårsstorm. Reparation 30.000 kr. for den enkelte sejler.
  • Udvis: Godt sømands skab bind fald ind det til masten. Naboerne klager til sejlklubben.

HUSK: Fælles arbejdsdag og båd i vandet lørdag den 14. april.

Der er lukket for kommentarer.