Referat fra bestyrelsesmøde i Ry Sejlklub den 28. februar 2018

Deltagere: Egon, Anders, Carsten, Jørgen, Palle, Jacob, Henning. Referent, Niels Copeland

Diverse post og info

Invitation fra Skanderborg kommune til foreningernes aften.  Frivillige hænder i foreningerne inviteres til en hyggelig aften.

Kære bestyrelser, frivillige ledere og andre ressourcepersoner i

foreningerne på kultur– og fritidsområdet i Skanderborg Kommune

Vi vil gerne påskønne jeres indsats i foreningslivet i det forgangne år og indbyder jer derfor til en aften med prisuddeling, koncert og samvær.

Det er gratis at deltage – men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest den 20. marts sker på:

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/137/ Der er plads til 300 deltagere.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet.

Sejlerbladet fra Dansk Sejlunion kommer ikke længere med post. Se sidste sejlerblad. Her kan du tilmelde dig nyhedsbreve på 3 områder. Tilmeld dig se sejlerbladet.

Økonomi

Driftsregnskab gennemgang

Budget gennemgang

Regnskab underskrevet af bestyrelsen

Generalforsamling. Gennemgang af indkaldelse

Persondata beskyttelse

Alle foreninger er forpligtet til at efterleve den nye persondata forordning.

Foreningen håndterer persondata efter loven.

Derfor lægger vi på hjemmesiden hvordan foreningen håndterer medlemmernes persondata.

Vinterbadere ingen info

Hjertestarter skal vi have en sådan. Pris ca. 15.000 tages op på næste møde

Rottebekæmpelse naboen siger der er rotter. Der er blevet sat fælder op omkring klubhuset, men der blev kun fanget mus.

Næste møde

  • 14 marts kl. 19.30
  • 21 marts kl. 19.00 Generalforsamling

 

Både sættes i vandet lørdag den 14. april kl. 9.00.

Datoen sættes på klubbens hjemmeside og på klubbens lukkede facebook gruppe.

Der er lukket for kommentarer.