Invitation til generalforsamling i Ry Sejlklub.

Ry Sejlklub afholder generalforsamling onsdag den 21. marts 2018.  kl. 19.00    

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Bestyrelsens  beretning ved Egon Larsen, suppleret af bestyrelsen
 1. Forelæggelse af regnskab  V. / Palle Almvig – Til godkendelse,
 1. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent. V./Palle Almvig, suppleret af den øvrige bestyrelse.  Til godkendelse
 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.Valg i henhold til vedtægterne

 • Egon Larsen,            på valg.
 • Niels Copeland         på valg.
 • Jørgen Andersen      på valg.
 • Jacob Lytzen            på valg.
 • Palle Almvig.            Ikke på på valg
 • Henning Nielsen,      ikke på på valg
 • Carsten Svarre,        ikke på på valg
 1. Suppleanter                                                                                                          Første suppleant.       Anders Hedegaard                                                                                                                                      Anden suppleant.       Lene Andersen.    –   Vinterbader klub.
 1.    Kritiske revisorer    Jørgen Andersen                                                                                                                                                                         
 1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest den 14. marts 2018

svend.egon@larsen.mail.dk   Ringvej 39, Alling 8680 Ry.

Sejlklubben serverer en forfriskning og lidt mundgodt.

På bestyrelsens vegne, Egon Larsen.

 

Husk: Fælles arbejdsdag og båd i vandet lørdag den 14. april

 

Der er lukket for kommentarer.