Referat fra bestyrelsesmøde i Ry Sejlklub den 2 februar 2018

Deltagere: Egon,  Anders, Carsten, Jørgen, Lene, Referent, Niels Copeland, afbud fra Palle

Medlemstal.

Indberetning af medlemstal indberettet af Carsten. 109 sejlere

Generalforsamling onsdag den 21. marts 19.00

På næste møde forberedes, indkaldelse til generalforsamling, Varsel i henhold til vedtægter, osv.

Både sættes i vandet lørdag den 14 april.

Datoen sættes på klubbens hjemmeside og på klubbens lukkede facebook gruppe.

Vinterbadere

Lene har kontakt til vinterbaderne og der er en lukket facebook gruppe som Lene er administrator.

Hjertestarter

Egon kontakter kommunen der måske har interesse i forbindelse med knudhule badestrand.

Parkering

Der sker parkering langs vejen mellem Knudhule parkeringsområdet og nedgang til klubhuset. Der er meget blød rabat. Så der henstilles til ikke at parkere i dette område.  Info lægges på klubbens facebook gruppe.

Outdoor

Afvikles i pinsen. På næste møde den 28 februar bliver det et punkt på mødet om vi ønsker at deltage med aktiviteter eller lave en anden plan.

Eventuelt:

Egon har meldt sig interesseret i alt deltage i møde angående grøde sammen med andre som gerne vil drøfte løsninger. Karen Marie Dixen har spurgt. Det vil være fint hvis man kan finde nogle gode fælles løsninger.

Møder i foråret

Onsdag den 28 februar 19.30

Onsdag den 14 marts kl. 19.30

Der er lukket for kommentarer.